Interàktivi Sprochekàrt

D’Vìelfàlt vùn de Sproch ìsch do ze entdecke, dùrrich e interàktivi Kàrt: Mùschtersatz zuem Horriche fer d’Üsssproche ze vergliche.
Klicke ùff e Stadt fer vier Sätz ze heere !
Carte linguistique interactive de l'Alsace Ecoutez la prononciation à WissembourgEcoutez la prononciation à MothernEcoutez la prononciation à Sarre-UnionEcoutez la prononciation à La Petite PierreEcoutez la prononciation à HaguenauEcoutez la prononciation à SaverneEcoutez la prononciation à TruchtersheimEcoutez la prononciation à StrasbourgEcoutez la prononciation à MolsheimEcoutez la prononciation à BarrEcoutez la prononciation à SélestatEcoutez la prononciation à Sainte-Marie-Aux-MinesEcoutez la prononciation à LabarocheEcoutez la prononciation à RibeauvilléEcoutez la prononciation à ColmarEcoutez la prononciation à MunsterEcoutez la prononciation à GuebwillerEcoutez la prononciation à ThannEcoutez la prononciation à MulhouseEcoutez la prononciation à AltkirchEcoutez la prononciation à Saint-Louis