Üssgehn ùn sich ùnterhàlte

Ùfffìehrùnge fer d’Kìnder

spectacles jeune public en alsacien
Jedes Johr orgànisìert ’s Elsassische Sprochàmt e Reih vùn elsassische ùn/odder zweisprochiche/dréisprochiche Ùfffìehrùnge fer d’Kìnder ìn de Bibliotheke ùn Mediàtheke vùm Elsàss. Wàs? Wo? Wànneh? Dìs erfàhre-n-ìhr ùff de Sitt Tournee ìn de Bibliotheke ùn Mediàtheke vùn de Websitt vùm Sprochàmt.

Sùmmer-Ùffenthàlt 2017

séjour d'été en alsacien
Fer ’s erschte Mol ìn ùnserer Region wùrd denne Sùmmer e Ùffenthàlt orgànisiert fer Kìnder vùn 8 bis 12 Johr, wie Elsassisch redde. Ziel ìsch’s, ìn de Schuelferie Àktivitäte nùmme ùf Elsassisch ze màche, ìme ideàle Ràhme ùn mìt zweisprochigi Fréizitbetréier. Es ìsch àlso ken Ùffenthàlt, fer Elsassisch ze lehre. D’Kìnder mien d’Sproch schùn kenne.
Der Ùffenthàlt wùrd vùn de Fédération Sportive et Culturelle de France – Comité régional Grand Est (ex Avant-garde du Rhin) organisiert, in Zsammearweit mit’dem Sprochàmt, de FILAL (Fonds International pour la Langue Alsacienne) ùn mit’em Theàter-Groupement vùm Rhin verànstàltet.

E Wùch ìm Griene fer sìnge ùn Theàter màche ùf Elsassisch

Ùffem Progràmm steht : Gsàng, Theàter, Bühnedekor ùn Kostüme, ùn zuem Schlùss, Inszenierùng vùme kleine Schauspiel.
> Àlter : 8 bis 12 Johr
> Datùmer : 23. bis 29. Jüli 2017
> Ort : Fréizit-Zantrùm « Les Sapins », Hochfald (Scheenebarri, Ùnterelsàss)
> Priss : 290 €
Der Sùmmer-Ùffenthàlt ìsch bi „Jeunesse et Sport“ àngemelt wùre un ìsch vùn diplomierte Animateure betréit. Ìn Pàrtnerschàft mìt de Fédération Sportive et Culturelle de France – Comité régional Grand Est (ex Avant-garde du Rhin) ùn mìt de finànzielle Ùnterstìtzùng vùm Friehjohr fer unseri Sproch ùn vùm Crédit Mutuel.
Fer sich ànmalde muen m’r ’s Ànmalde-Formülàr grìndli üssfìlle ùn mìt de foljende Ùnterlaj zerùckschìcke:
D’Ànmaldùnge ware chronologisch verwàltet ùn d’Teilnammer-Zàhl ìsch ùf 25 begranzt.
Ànmaldefrìscht: 3. Jüli 2017
Fer meh Infos, malde Ejch bim Sprochàmt per Telefon (03 88 14 31 20) oder per Email.