Wo kànn mìr Elsassisch lehre ?

Elsassisch-warrikstätt

Do kénne-n-ìhr d’Lischt vùn de Elsassisch-Warrikstätt rùnterlàde, wie ìn éirer Gejjed fer Kìnder orgànisìert ware.